Reklamácia a návraty

Platia také isté záruky, ako na tovar zakúpený v kamennom obchode.

Zákazník je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne skontrolovať!

Každý zákazník je povinný si pri preberaní zásielku riadne prezrieť a v prípade zjavných známok poškodenia toto reklamovať ihneď u doručovateľa, preberaní zásielky na pošte alebo od kuriéra Geis.
V prípade, že tak nespravíte, Geis neskôr reklamáciu neuznajú.

Po rozbalení je zákazník povinný skontrolovať nasledujúce:

• či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
• či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
• či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Reklamačný formulár:

Upozornenie:

Tovar musí byť zaslaný doporučene a kupujúci je povinný nás vopred informovať emailom alebo telefonicky. Doporučujeme, aby bola zásielka poistená, nakoľko neručíme za jej prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.