Reklamácia

Reklamácia

Platia také isté záruky, ako na tovar zakúpený v kamennom obchode.

Zákazník je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne skontrolovať!

Každý zákazník je povinný si pri preberaní zásielku riadne prezrieť a v prípade zjavných známok poškodenia toto reklamovať ihneď u doručovateľa, preberaní zásielky na pošte alebo od kuriéra Geis.
V prípade, že tak nespravíte, Geis neskôr reklamáciu neuznajú.

Po rozbalení je zákazník povinný skontrolovať nasledujúce:

• či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
• či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
• či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamačný formulár:

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

  • VABAL

  • Rišňovce 410
    951 21 Rišňovce

  • Tovar zaslaný na inú adresu nebude prebratý!

Upozornenie:

Tovar musí byť zaslaný doporučene a kupujúci je povinný nás vopred informovať emailom alebo telefonicky.

Doporučujeme, aby bola zásielka poistená, nakoľko neručíme za jej prípadnú stratu na ceste k nám.

Zásielky na dobierku nebudú akceptované.